ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy nén
Brand / modelAtlas Copco XA 60 PD
Year of manufacture1993
CHI TIẾT
Manufacturing / Serial numberARP660102
Other informationCompressor em bom estado de funcionamento.
Chi tiết - Manufacturing / Serial number: ARP660102