ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF 61.18HLS
Year of manufacture2016
Meter read-out31.121 km
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: 50-Meter Class
Manufacturing / Serial number210604496
Pump informationPump Year: 2016 | Chassis: MRU 613 | Output: 360 Bar | Pump Cell: 18HLS | Pump Hours: 763 | VIN: 1M2AV09C6GM015247 | Engine/HP: 485 HP | Transmission: T318 |
Chassi manufacturerMack
Other informationDescription: 61M.
Inventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: 50-Meter Class, Hours of use: 3.862 h, Manufacturing / Serial number: 210604496, Pump information: Pump Year: 2016 | Chassis: MRU 613 | Output: 360 Bar | Pump Cell: 18HLS | Pump Hours: 763 | VIN: 1M2AV09C6GM015247 | Engine/HP: 485 HP | Transmission: T318 |, Meter read-out: 31.121 km, Chassi manufacturer: Mack