ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF 58Z.16H
Year of manufacture2001
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: >50-Meter Class
Manufacturing / Serial number210600296
Other informationDescription: Mack VIN 1M2K201C81M017037. 58M
Inventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: >50-Meter Class, Manufacturing / Serial number: 210600296