ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF 52Z.16H
Year of manufacture2007
Meter read-out151.521 km
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: >50-Meter Class
Manufacturing / Serial number210602724
Pump informationPump Year: 2008 | Chassis: MR6885 | Pump Cell: 16H | Stroke Counter: 2875894 | Pump Hours: 2647 | VIN: 1M2K201C37M039496 | Engine/HP: 460 HP | Transmission: T318 Eighteen Speed |
Chassi manufacturerMack
Other informationInventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: >50-Meter Class, Hours of use: 11.290 h, Manufacturing / Serial number: 210602724, Pump information: Pump Year: 2008 | Chassis: MR6885 | Pump Cell: 16H | Stroke Counter: 2875894 | Pump Hours: 2647 | VIN: 1M2K201C37M039496 | Engine/HP: 460 HP | Transmission: T318 Eighteen Speed |, Meter read-out: 151.521 km, Chassi manufacturer: Mack