ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF 40Z.16H
Year of manufacture2015
Meter read-out111.543 km
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: 30-Meter Class
Manufacturing / Serial number210604099
Pump informationPump Year: 2014 | Chassis: MRU 613 | Pump Cell: 16H | Output: 360 Bar | Stroke Counter: 1386055 | Pump Hours: 1376 | VIN: 1M2AVO4C7FMO13206 | Engine/HP: 405 HP | Transmission: T310 |
Chassi manufacturerMack
Other informationInventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: 30-Meter Class, Hours of use: 8.996 h, Manufacturing / Serial number: 210604099, Pump information: Pump Year: 2014 | Chassis: MRU 613 | Pump Cell: 16H | Output: 360 Bar | Stroke Counter: 1386055 | Pump Hours: 1376 | VIN: 1M2AVO4C7FMO13206 | Engine/HP: 405 HP | Transmission: T310 |, Meter read-out: 111.543 km, Chassi manufacturer: Mack