ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF38Z.20H
Year of manufacture2004
Meter read-out127.394 km
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: 30-Meter Class
Manufacturing / Serial number210600906
Pump informationTruck Hours: 106945| Pump Year: 2004| Chassis: MR6885| Pump Cell: 20H| Output: 360 Bar| Pump Hours: 4748| VIN: 1M2K189024M025154| Engine/HP: 350 HP| Transmission: T310 Ten Speed
Other informationInventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: 30-Meter Class, Manufacturing / Serial number: 210600906, Pump information: Truck Hours: 106945| Pump Year: 2004| Chassis: MR6885| Pump Cell: 20H| Output: 360 Bar| Pump Hours: 4748| VIN: 1M2K189024M025154| Engine/HP: 350 HP| Transmission: T310 Ten Speed, Meter read-out: 127.394 km