ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF36Z.16H
Year of manufacture2013
Meter read-out157.942 km
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: 30-Meter Class
Manufacturing / Serial number210603767
Pump informationPump Year: 2013| Chassis: MRU613| Pump Cell: 16H| Output: 360 Bar| Stroke Counter: 1140751| Pump Hours: 1824| VIN: 1M2AV04C6eMO10991| Engine/HP: 405HP| Transmission: T310 Ten Speed|
Other informationInventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: 30-Meter Class, Hours of use: 9.778 h, Manufacturing / Serial number: 210603767, Pump information: Pump Year: 2013| Chassis: MRU613| Pump Cell: 16H| Output: 360 Bar| Stroke Counter: 1140751| Pump Hours: 1824| VIN: 1M2AV04C6eMO10991| Engine/HP: 405HP| Transmission: T310 Ten Speed|, Meter read-out: 157.942 km