ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy bơm bê tông
Brand / modelPutzmeister BSF 32Z.16H
Year of manufacture2004
CHI TIẾT
Internal stock No.Boom Pumps: 30-Meter Class
Manufacturing / Serial number210600775
Other informationDescription: Mack MR688S Chassis. 222795 Truck Miles, 21807 Truck Hours, 5231 Pump Hours.
Inventory Location: Putzmeister
Chi tiết - Internal stock No.: Boom Pumps: 30-Meter Class, Manufacturing / Serial number: 210600775