ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupCơ cấu lật
Brand / modelTerex HD 1000
Year of manufacture2008
Hours of use2.700 h
CHI TIẾT
EngineKubota D905
Engine output16,5 kW (22 hp)
Top speed11 km/h
Front tyres remaining90 %
Rear tyres remaining 90 %
Chi tiết - Hours of use: 2.700 h, Engine: Kubota D905, Engine output: 16,5 kW (22 hp), Top speed: 11 km/h, Front tyres remaining: 90 %, Rear tyres remaining: 90 %