ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupThiết bị thu hoạch thức ăn gia súc khác
Brand / modelHardi bale grab
CHI TIẾT
Other information2 cylinders closes the grab evenly. Perfect for wrapped bales as it doesn't tead the plastic.
Skid steer-style quick attach