Số quảng cáo: 97

Xe tải palet đã qua sử dụng từ Latvia

quảng cáo/trang
 • Được đẩy mạnh
   VVN Pallet Trolleys, Bàn xoa tay xe nâng

  VVN Pallet TrolleysPower type: Manual, Maximum lift capacity: 2500, CE marked: Yes, Maximum lift height: 20, Guarantee: 2 years

  Bàn xoa tay xe nâng

  Latvia

  4.267.921 VND
 • BT LWE 200, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE200Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 929 h
  Latvia, Riga

  96.028.225 VND
 • BT LPE250, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE250Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2500

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  234.735.662 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 501 h
  Latvia, Riga

  157.379.591 VND
 • Still EXU S22, 2016, Cần nâng thấp

  Still EXU S22Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2200, Fork length: 119, Equipment: Battery charger

  Cần nâng thấp
  2016 2 h
  Latvia, Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058

  170.716.845 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 641 h
  Latvia, Riga

  146.709.788 VND
 • BT LPE 200, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 1.435 h
  Latvia, Riga

  112.032.929 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 66 h
  Latvia, Riga

  112.032.929 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 805 h
  Latvia, Riga

  112.032.929 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 887 h
  Latvia, Riga

  154.712.141 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 133 h
  Latvia, Riga

  130.705.084 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 689 h
  Latvia, Riga

  146.709.788 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  205.393.704 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  168.049.394 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 432 h
  Latvia, Riga

  130.705.084 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 592 h
  Latvia, Riga

  165.381.943 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 662 h
  Latvia, Riga

  144.042.338 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  225.559.631 VND
 • BT LWE 180, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE180Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 80 h
  Latvia, Riga

  133.052.441 VND
 • BT LWE 180, 2005, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE180Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800

  Bàn xoa tay xe nâng
  2005 2.968 h
  Latvia, Riga

  45.346.662 VND