Số quảng cáo: 96

Xe tải palet đã qua sử dụng từ Latvia

quảng cáo/trang
 • BT LWE 140, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE140Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 251 h
  Latvia, Riga

  103.573.909 VND
 • Still EXU S22, 2016, Cần nâng thấp

  Still EXU S22Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2200, Fork length: 119

  Cần nâng thấp
  2016 2 h
  Latvia, Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058

  169.967.441 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 655 h
  Latvia, Riga

  146.065.769 VND
 • BT LPE 200, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 2.117 h
  Latvia, Riga

  114.196.874 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 2.044 h
  Latvia, Riga

  58.426.308 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 1.945 h
  Latvia, Riga

  77.016.497 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  207.466.507 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 918 h
  Latvia, Riga

  146.065.769 VND
 • BT LPE250, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE250Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2500

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 29 h
  Latvia, Riga

  233.705.231 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 1.549 h
  Latvia, Riga

  151.377.252 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 200 h
  Latvia, Riga

  156.688.734 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 347 h
  Latvia, Riga

  148.721.511 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 1.375 h
  Latvia, Riga

  103.573.909 VND
 • BT LPE 240, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE240Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2400

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 5.291 h
  Latvia, Riga

  84.983.720 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 530 h
  Latvia, Riga

  143.410.028 VND
 • BT LPE 200, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 669 h
  Latvia, Riga

  183.246.147 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2013, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2013 2.364 h
  Latvia, Riga

  69.049.273 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 5.582 h
  Latvia, Riga

  71.705.014 VND
 • BT LWE 180, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE180Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 80 h
  Latvia, Riga

  132.468.374 VND
 • BT LWE 180, 2005, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE180Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800

  Bàn xoa tay xe nâng
  2005 2.968 h
  Latvia, Riga

  45.147.601 VND