Số quảng cáo: 465

Xe tải palet đã qua sử dụng từ Đức

quảng cáo/trang
 • Still EXU20, 2009, Cần nâng thấp

  Still EXU20/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 240, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 390, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2009 1.873 h
  Đức
  trong 7 ngày

  106.868.955 VND
 • Still EXU18, 2011, Cần nâng thấp

  Still EXU18/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 276, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2011 341 h
  Đức
  trong 7 ngày

  87.930.153 VND
 • Still EXU16/BATT.NEU, 2015, Cần nâng thấp

  Still EXU16/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 265, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2015 1.484 h
  Đức
  trong 7 ngày

  87.930.153 VND
 • Still EXU16/BATT.NEU, 2015, Cần nâng thấp

  Still EXU16/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 265, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2015 1.428 h
  Đức
  trong 7 ngày

  87.930.153 VND
 • Still EXU16/BATT.NEU, 2010, Cần nâng thấp

  Still EXU16/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 99, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 265, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2010 737 h
  Đức
  trong 7 ngày

  87.930.153 VND
 • Still EXU-16/BATT.NEU, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU-16/BATT.NEUGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 265, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 1.285 h
  Đức
  trong 7 ngày

  87.930.153 VND
 • Still EXU-S22, 2011, Cần nâng thấp

  Still EXU-S22General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2200, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 710, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2011 9.239 h
  Đức
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Still EXU-SF20, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU-SF20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 559, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 5.063 h
  Đức
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Still ECU16, 2015, Cần nâng thấp

  Still ECU16General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 252, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2015 2.685 h
  Đức
  trong 7 ngày

  36.524.833 VND
 • Still EXU16, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU16General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 755 h
  Đức
  trong 7 ngày

  39.230.376 VND
 • Still EXU-SF20, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU-SF20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 559, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 4.960 h
  Đức
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Still EXU-SF20, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU-SF20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 559, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 5.394 h
  Đức
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Linde T20, 2013, Máy nâng hạ với bệ máy

  Linde T20APGeneral grade (1 min - 5 max): Yes, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 15, Fork length: 115

  Máy nâng hạ với bệ máy
  2013 4.200 h
  Đức, Achern
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Linde T20, 2012, Cần nâng thấp

  Linde T 20 1152General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: 60, Free lift: No, Lift mast: Other

  Cần nâng thấp
  2012
  Đức
  trong 7 ngày

  93.341.239 VND
 • Linde T30, 2003, Cần nâng thấp

  Linde T30General grade (1 min - 5 max): 2, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x2, Free lift: 15, Fork length: 195

  Cần nâng thấp
  2003 3.950 h
  Đức, Achern
  trong 7 ngày

  19.615.188 VND
 • Linde T20, 2014, Cần nâng thấp

  Linde T 20 1152General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: 60, Free lift: No, Lift mast: Simplex

  Cần nâng thấp
  2014 449 h
  Đức
  trong 7 ngày

  98.752.325 VND
 • Still EXU-S20, 2006, Cần nâng thấp

  Still EXU-S20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 500, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2006 3.423 h
  Đức
  trong 7 ngày

  33.819.290 VND
 • Hyster D, 2018, Bàn xoa tay xe nâng

  Hyster HandhubwagenPower type: Manual, Maximum lift capacity: 2500, Fork length: 115

  Bàn xoa tay xe nâng
  2018
  Đức
  trong 7 ngày

  8.089.574 VND
 • Still EXU-SF20, 2013, Cần nâng thấp

  Still EXU-SF20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 559, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2013 2.900 h
  Đức
  trong 7 ngày

  60.874.721 VND
 • Still EXU-SF20, 2015, Cần nâng thấp

  Still EXU-SF20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 119, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 545, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 0

  Cần nâng thấp
  2015 3.217 h
  Đức
  trong 7 ngày

  60.874.721 VND