ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupĐầu máy thu hoạch
Brand / modelKomatsu 365
Year of manufacture2012
CHI TIẾT
Internal stock No.OT382
Other informationFor Sale –
Other: Harvester head Komatsu 365 (Ot382)
(Ref.Nr.:Ot382);
Year: 2012;
Net weight: 1200kg;
Harvester head: Komatsu 365;
Chi tiết - Internal stock No.: OT382