ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupXe mooc chở vỏ bào
Brand / modelLipo Xxxx
Year of manufacture2007
CHI TIẾT
BrakesKetas
Suspension typeAir-air
Cargo space dimensions(LxWxH)9300 x 2500 m
Chi tiết - Brakes: Ketas, Suspension type: Air-air, Cargo space dimensions(LxWxH): 9300 x 2500 m