Liên Kết Đến Chúng Tôi

Nếu bạn muốn liên kết đến Mascus từ trang web riêng của bạn, hãy sử dụng dãy mã dưới đây.
(Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng logo của chúng tôi , hãy đặt hình ảnh logo trên trang web riêng của bạn)

Hình ảnh & Văn bản

<p><a href="http://www.mascus.co.uk/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" width="230" height="32" border="0" align="left">Mascus: Thiết bị & Máy móc đã qua sử dụng</a><br />Thị trường web lớn nhất về kinh doanh máy móc và thiết bị vận tải đã qua sử dụng chuyên về các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, xử lí vật liệu, sửa chửa mặt đường và lâm nghiệp.</p>

Dãy mã trên sẽ giống như thế này:

Mascus: Thiết bị & Máy móc đã qua sử dụng
Thị trường web lớn nhất về kinh doanh máy móc và thiết bị vận tải đã qua sử dụng chuyên về các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, xử lí vật liệu, sửa chửa mặt đường và lâm nghiệp.


Chỉ văn bản

<p><a href="http://www.mascus.co.uk/">Mascus:Thiết bị & Máy móc đã qua sử dụng</a><br />The web's largest marketplace for buying and selling used machinery and transportation equipment specialising in the areas of construction, agriculture, material handing, groundscare and forestry.</p>

Dãy mã trên sẽ giống như thế này:

Mascus:Thiết bị & Máy móc đã qua sử dụng
Thị trường web lớn nhất về kinh doanh máy móc và thiết bị vận tải đã qua sử dụng chuyên về các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, xử lí vật liệu, sửa chửa mặt đường và lâm nghiệp.


Chỉ Hình ảnh

<p><a href="http://www.mascus.co.uk/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" alt="Mascus:Thiết bị & Máy móc đã qua sử dụng" width="230" height="32" border="0"></p>

Dãy mã trên sẽ giống như thế này:
Để tải về các hình ảnh trên, click chuột phải vào đây và chọn Save Target As.