Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với dịch vụ web của Mascus ( sau đây được gọi chung là “ chúng tôi ”, “ trang web ” , “ dịch vụ ” hay là “Mascus” ) . Qua việc truy cập trang web của chúng tôi, đồng nghĩa là bạn ( "bạn " hay " Hội viên") đã đồng ý bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây dành cho Hội viên ( người sử dụng). Xin vui lòng tỉ mỉ đọc chúng

1. Quy định chung

www.mascus.vn (mascus.vn) là một thị trường công khai dựa trên mạng Internet giúp các chuyên gia tìm kiếm, mua và bán phương tiện và các loại máy móc hạng nặng đã được bán lại ( “ thiết bị đã qua sử dụng” ) một cách hiệu quả. Mascus.com cung cấp cho bạn sự chọn lựa mới nhất với các nhà sản xuất và đại lí kinh doanh hàng đầu , máy móc từ người bán tư nhân cũng như nhiều dịch vụ bổ sung hữu ích. Mascus.com hoạt động với vai trò là một liên kết giữa người mua và người bán tiềm năng.
Mục đích chính của các trang web này là hiển thị quảng cáo các thiết bị đã qua sử dụng trên Internet. Bất kỳ mọi thỏa ước bán thiết bị đã qua sử dụng được quảng cáo trên các trang web được thực hiện giữa người mua và người bán. Marcus không tham gia vào bất cứ thỏa thuận bán hàng nào như thế. Tất cả thông tin về chi tiết bộ phận của các thiết bị đã qua sử dụng có nguồn gốc từ người bán chứ không phải từ phía Marcus. Mascus không chịu trách nhiệm và không đảm bảo hiệu suất hoặc tính thích năng cho bất kỳ kết quả cụ thể nào về dữ liệu của thiết bị đã qua sử dụng.
Các tài liệu xuất hiện trên trang web được đưa ra chỉ mang mục đích cung cấp thông tin. Mặc dù chúng tôi hy vọng rằng tất cả hội viên của trang web sẽ hoạt động với mục tiêu tích cực và thực hiện tốt trong thực tiễn, nhưng chúng tôi không thể kiểm nghiệm được các thông tin mà họ cung cấp. Trước khi mua một thiết bị đã qua sử dụng, bạn hãy đọc trang web của chúng tôi, bạn nên xác nhận với người bán bất kỳ mọi thông tin (bao gồm cả giá), nó rất quan trọng với việc quyết định mua của bạn. Khi mua một thiết bị đã qua sử dụng xin hãy đưa ra đánh giá nhận xét của riêng bạn giống như cách bạn đánh giá khi mua một mặt hàng tương tự thông qua quảng cáo trên báo chí.
Khi ban truy cập trang web Mascus và thu thập được những thông tin như vấn đề tài chính hay dịch vụ vận chuyển hay bất cứ mặt hàng nào khác, nếu bạn quyết định mua một thiết bị đã qua sử dụng, bên ký kết hợp đồng của bạn sẽ là chủ bán hàng chứ không phải là Mascus.

2. Đăng ký

Để được quyền truy cập vào các dịch vụ Mascus, bạn cần phải a) cung cấp chi tiết liên lạc của bạn và các thông tin cá nhân khác bằng cách điền vào mẫu đăng ký được cung cấp trực tuyến và b) đồng ý với những điều kiện trong Qui Ước Hội Viên( người sử dụng). Mascus bảo lưu thông tin mà bạn đã cung cấp do đó bạn có thể sử dụng trang web mà không cần phải nhập lại thông tin của bạn. Chỉ những người đăng kí thông qua thẩm hạch mới có thể đăng ký trở thành một hội viên của trang web.
Thông qua đăng ký trở thành một hội viên bạn phải đảm bảo rằng các thông tin tiết lộ là đúng và chính xác và bạn cần phải nhanh chóng cập nhật bất kỳ thay đổi nào về thông tin trong phần" Cài đặt của tôi" trên trang web. Mascus có quyền từ chối hội viên tiếp tục sử dụng trang web nếu chúng tôi có đầy đủ căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng những thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không đúng với hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Qui Ước Hội Viên. Mascus có thể sẽ phải sử dụng đến những biện pháp pháp lý có sẵn để xử lí..
Một phần trong quá trình đăng ký là bạn sẽ được yêu cầu chọn tên hội viên và mật khẩu. Bạn phải có trách nhiệm bảo mật của tên hội viên và mật khẩu, và nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ có ai đósử dụng trái phép tên hội viên và mật khẩu của bạn thì hãy thông báo cho Mascus bằng mail điện tử () . Bạn phải có trách nhiệm đối với tên hội viên và mật khẩu đó cho đến khi nhận được thông báo xác định.

3. Bảo mật

Mascus cam kết bảo mật về thông tin cá nhân của hội viên trên trang web và sử dụng tất cả các phương pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ an toàn, chống truy cập trái phép. Không có hệ thống bảo mật là không thể xuyên thấu được và do đó chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho kho dữ liệu của chúng tôi, và cũng không thể đảm bảo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình truyền qua Internet là không bị chắn.
Mascus có quyền sử dụng và tiết lộ và sử dụng cho bên thứ ba về thông tin của bạn (ví dụ tên hội viên và địa chỉ email) trừ khi bạn có chỉ thị cụ thể với chúng tôi. Thông tin có thể được tiết lộ cho các bên khác mà chúng tôi tin rằng họ có thể chú ý đến nhu cầu của bạn, ví dụ như họ là nhà cung cấp thiết bị đã qua sử dụng hoặc có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ. Thông tin được cung cấp trong phạm vi pháp luật hiện hành..
Việc sử dụng dịch vụ đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này.

4. Quảng cáo

Khi nhập hoặc gửi quảng cáo của bạn đến Mascus đồng nghĩa là bạn yêu cầu các quảng cáo được công bố trên dịch vụ của chúng tôi. Một hợp đồng hợp lệ được thực hiện giữa Mascus và hội viên một khi chúng tôi đã xác nhận và chấp nhận bản sao quảng cáo của bạn. Nhiệm vụ của người bán là xác định vị trí quảng cáo được công bố trên Mascus.com, trong Mascus Plus(thiết bị đã qua sử dụng của người bán trên trang web riêng của mình ) và / hoặc trên các dịch vụ mạng nội bộ/ mạng ngoại bộ riêng của người bán. Mascus có quyền từ chối hoặc rút đi một quảng cáo theo ý muốn của mình.
Nếu quảng cáo của bạn vì một số nguyên nhân không phù hợp để công bố, Mascus sẽ liên lạc với bạn qua e-mail . Mascus có thể từ chối sự truy cập vào các trang web đối với những hội viên không hoạt động chuyên nghiệp hoặc không phù hợp nguyên tắc thực tiễn .Điều kiện tiên quyết khi công bố được đánh giá nhận xét riêng cho mỗi quảng cáo.
Mỗi quảng cáo đều mang tính độc lập riêng và nó chỉ chứa thông tin cho một thiết bị đã qua sử dụng duy nhất. Nhiệm vụ của bạn với tư cách là một người bán là phải cung cấp đầy đủ thông tin về thiết bị đã qua sử dụng và tình trạng của nó cũng như tất cả các chi tiết khác có khả năng liên quan đối với một khách hàng tiềm năng, đồng thời tuân thủ theo quy định của luật áp dụng, quy chế hành chính và thực tiễn kinh doanh. Bạn chấp nhận bị giới hạn bởi các cam đoan, giá cả và các thông tin khác mà bạn đưa vào quảng cáo.
Khi mỗi thiết bị đã qua sử dụng đã được bán đi, bạn có nhiệm vụ loại bỏ nó ra khỏi quảng cáo trên các trang web. Bạn cũng có nhiệm vụ nhanh chóng trả lời tất cả các tư vấn, tin nhắn và đề nghị nhận được từ kết quả công bố quảng cáo.
Việc đặt mua hàng nhận được thông qua các trang web không được kết hợp trừ khi các sản phẩm chứa đầy đủ chi tiết về các nội dung của giao dịch, chẳng hạn như phương thức giao hàng và thanh toán..
Khi bạn gửi một quảng cáo để Mascus công bố, đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trên quảng cáo khi nó xuất hiện trên trang web là được chuyển giao cho Mascus. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, sắp xếp, sao chép và công bố toàn bộ hoặc một phần của thông tin . Tuy nhiên thông tin về thương mại/kỹ thuật có thể không bị chỉnh sửa.
Chúng tôi không thể xác minh tính trung thực của bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố được tiết lộ trên các quảng cáo. Do đó, nếu bạn là một Hội viên bị phát giác cố ý tuyên bố hoặc cung cấp thông tin sai sự thật thì bạn phải chịu mọi trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc các khoản chi tiêu khác mà chúng tôi bị tổn thất..
Bạn có quyền hủy bỏ quảng cáo cho bất kỳ lý do với bất cứ lúc nào.
Do thời gian nhập dữ liệu và các biện pháp an ninh trên trang web Mascus, khoản chi trả quảng cáo và nội dung của chúng không thể ngay lập tức hiển thị trực tuyến trên thị trường công cộng Mascus hoặc các cổng thông tin của đối tác. Thời gian nhập chỉ số có thể khác nhau tùy theo trọng tải máy chủ. Quảng cáo do Mascus lập hoá đơn cho khách hàng là luôn luôn trực tuyến trong vài giờ. Để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và khách truy cập của chúng tôi, quảng cáo tư nhân sẽ được kiểm tra đối với nội dung mang tính lừa đảo, gây hiểu nhầm và bất hợp pháp. Việc xác minh này có thể mất đến 72 giờ, sau khi chúng được thông qua, quảng cáo sẽ được hiển thị trên trường Mascus.
Nếu một quảng cáo đã được chấp nhận nhưng bởi một số lý do mà nó không xuất hiện trên tất cả trang web, bạn sẽ được nhận một khoản hoàn lại giá quảng cáo trừ khi những thiếu sót đó là do trường hợp bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc do bạn vi phạm Bản qui ước này. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất không vượt quá số tiền so với giá tiền của quảng cáo.

5. Điều khoản thanh toán và giá cả

Bạn có thể miễn phí đăng ký trở thành hội viên của trang web, đọc quảng cáo, liên hệ với người bán, đặt mua hàng cung cấp và đăng quảng cáo muốn mua hàng.
Đặt một quảng cáo cá nhân trên trang web Mascus.com việc tính phí tùy thuộc theo quy định tại bảng giá có hiệu lực vào thời điểm lúc đó. Tỷ lệ thuế VAT tương ứng sẽ được thêm vào giá cả.
Các khoản thanh toán cho các quảng cáo được thực hiện thông qua các ngân hàng trên mạng hoặc bằng thẻ tín dụng. Liên kết đến các ngân hàng này có sẵn trên trang chủ của Mascus.com. Quảng cáo sẽ được đăng khi việc thanh toán đã được thực hiện trước khi đến hạn. Khách hàng kí kết hợp đồng quảng cáo thiết bị đã qua sử dụng của họ định kì hàng tháng sẽ được nhận hóa đơn khi sử dụng dịch vụ. Thành viên câu lạc bộ Mascus trả lệ phí sẽ được lập hóa đơn trước khi bắt đầu cho mỗi kì.

6. Thông tin sản phẩm

Mascus cần cho bạn biết một thực tế là tất cả các thông tin trên thiết bị đã qua sử dụng được quảng cáo trên các trang web có nguồn gốc hoàn toàn từ người bán. Người bán tự mình đánh giá và đưa ra ý kiến của mình về tình trạng của thiết bị đã qua sử dụng đó. Do đó, việc đánh giá do đó không được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác và Mascus không chịu mọi trách nhiệm cho tính trung thực hoặc tính chính xác của việc đánh giá đó.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung như văn bản, đồ họa, phần mềm và tài liệu khác của trang web cũng như sự sắp xếp và trình bày những nội dung đó là quyền sở hữu của Mascus và được bảo vệ bởi luật bản quyền Phần Lan. Tất cả mọi sử dụng bao gồm sự phân bố, sự công bố, sao chép, hiển thị hoặc sự khai thác khác về nội dung trên các trang web bị nghiêm cấm trừ khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của chúng tôi.

8. Bồi thường và phạm vi trách nhiệm

Nội dung trên trang web được cung cấp " như là" và " mang tính tham khảo". Mascus không bảo đảm, bất luận là thể hiện rõ hay ám thị được thực hiện liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hay nội dung của trang web. Mascus sẽ bồi thường những sai sót đó trong dịch vụ nếu các sai sót đó được gây ra bởi sự sơ suất do một phần từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ sửa lỗi sai đó hoặc bồi thường thiệt hại trực tiếp gây ra bởi lỗi sai đó. Sự lựa chọn giữa các biện pháp được thực hiện theo ý kiến của chúng tôi và trong bất kỳ trường hợp bồi thường nào đều chỉ được giới hạn trong phạm vi mức giá được trả cho quảng cáo.
Mascus không giải quyết trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào hoặc thiệt hại gây ra bởi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc có nguồn gốc từ người sử dụng hoặc từ bên thứ ba khác.
Chúng tôi không đảm bảo rằng trường hợp các trang web hoặc máy chủ thực hiện là hoàn toàn không có lỗi, virus hay các thành phần gây hại khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi trang web hoặc thu hồi quyền truy cập theo ý kiến của chúng tôi.
Trong trang web, bạn có thể tìm thấy liên kết hoặc tài liệu tham khảo với bên thứ ba và các trang web của họ. Trong khi chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo các trang web đó, chúng tôi không gánh vác trách nhiệm đối với các tài liệu được tạo ra hoặc công bố trên các trang web đó, và sự hiện thị của các liên kết trên web chúng tôi không đồng nghĩa là các thông tin sản phẩm đã qua phê duyệt hoặc chứng thực.

9. Tính khả dụng

Mascus có thể xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung trang web bất cứ lúc nào không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hay ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh nào của toàn bộ hoặc một phần trên trang web theo ý kiến của chúng tôi. Trang web có thể tạm thời ngưng sử dụng do việc bảo hộ hoặc lý do khác.

10. Hiệu Chinh Bản Qui Ước

Internet là một phương tiện truyền thông không ngừng phát triển. Mascus có thể thay đổi các điều khoản trong bản Qui ước Hội viên này tùy theo thời gian, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau những thay đổi đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với những gì được sửa đổi trong Hiệp ước Hội viên.

11. Thông tin phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất cải tiến nào liên quan đến trang web, xin vui lòng gửi ý kiến của bạn và/hoặc một bản sao tài liệu mà bạn cho là không chính xác đến địa chỉ (), cùng với một lời giải thích của đối với phản đối hoặc đề nghị của bạn

12. Điều khoản vô hiệu

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Qui Ước Hội Viên không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ có hiệu lực tối đa trong sự cho phép bởi luật pháp.

13. Trường hợp bất khả kháng

Một bên có thể thực hiện chậm sự giao ước trong bản Quy Ước này, nếu họ không thể hoàn thành các nghĩa vụ bởi lí do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ và không thể dự báo một cách hợp lý khi các thỏa thuận đã được tiến hành. Sự kiện này bao gồm nhưng không giới hạn bởi những vấn đề sau : bãi công, đình công, chướng ngại viễn thông, cháy, trộm cắp, lũ lụt, phá hoại và bạo loạn.

14. Thời hạn và mãn hạn

Các điều khoản và điều kiện được thực hiện khi bạn chấp nhận chúng và chúng có hiệu lực chấp hành ngay sau đó. Mascus.com có thể bất cứ lúc nào và tùy theo ý của mình từ chối sự truy cập vào trang web đối với một hội viên không làm theo những điều khoản và điều kiện hoặc nhiễu loạn những hội viên khác hoặc làm rối loạn trang web này.

15 Tiêu đề

Tiêu đề của các điều khoản trong bản Qui Ước này không được coi là một phần trong hợp đồng, việc giải thích hoặc xây dựng hợp đồng không cần cân nhắc đến nó.

16. Luật quản trị và thẩm quyền

Bản Qui Ước Hội Viên này và các mối quan hệ giữa hội viên và Mascus sẽ được quản lý và giải thích theo quy định của Pháp luật Phần Lan mà không bao gồm các quy tắc cho sự lựa chọn của Pháp luật. Tất cả các tranh chấp không thể giải quyết được, cuối cùng sẽ được đưa đến tòa án tại Helsinki - Phần Lan giải quyết.

17. Thông tin về Mascus

Mascus International BV
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Netherlands

Registration Number: 57776806