Số quảng cáo: 726

Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM) đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • DECO 8SP, 2006, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  DECO 8SP

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2006
  Đài Loan, Taiwan

  POA
 • Vermeer D24x40a, 1998, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D24x40a

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1998 3.000 h
  Úc

  1.410.639.211 VND
 • Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 1.410 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 24h

  POA
 • Vermeer NAVIGATOR D40X55S3, 2016, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D40X55S3

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2016 971 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 24h

  POA
 • Ditch Witch JT 920, 1997, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT920

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1997 1.725 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  196.997.921 VND
 • Vermeer D36x50DR Series II, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D36x50DR Series II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 3.630 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 4020, 2003, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT4020 All Terrain

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2003 5.395 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  1.367.397.337 VND
 • Vermeer D7x11A, 1997, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D7x11A

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1997 2.966 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  196.997.921 VND
 • Vermeer D10x15 S3, 2017, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D10x15 S3

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2017 474 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  POA
 • Vermeer D24x40 S3, 2016, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D24x40 S3

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2016
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 920, 1997, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT920

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1997 1.800 h
  Hoa Kỳ, Jackson, Tennessee
  trong 7 ngày

  173.821.695 VND
 • Vermeer NAVIGATOR D7X11, 1997, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D7X11

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1997 3.000 h
  Hoa Kỳ, Jackson, Tennessee
  trong 7 ngày

  173.821.695 VND
 • Ditch Witch JT 25, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT25

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 1.488 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • American Augers MCR10000, 2013, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  American Augers MCR10000

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2013 3.283 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch MR90, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch MR90

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 1.345 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  927.049.042 VND
 • Vermeer D24x40 Series II, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D24x40 Series II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 1.515 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  3.198.319.195 VND
 • Ditch Witch JT 3020, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT3020 All Terrain

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  419.489.691 VND
 • American Augers DD4, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  American Augers DD-4

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  3.508 h
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  579.405.651 VND
 • Ditch Witch MR90, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch MR90

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 1 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  1.344.221.111 VND
 • Vermeer D200x300, 2001, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D200x300

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2001
  Hoa Kỳ
  trong 7 ngày

  POA