Số quảng cáo: 708

Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM) đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • Vermeer D1320X900, 2013, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer D1320X900

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2013
  Trung Quốc

  35.151.483.043 VND
 • DECO 8SP, 2006, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  DECO 8SP

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2006
  Đài Loan, Taiwan

  POA
 • American Augers DD1100RS, 2011, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  American Augers DD-1100RS

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2011 3.420 h
  Úc

  34.401.584.738 VND
 • Vermeer NAVIGATOR D24X40 SERIES II, 2016, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D24X40 SERIES III

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2016 1.244 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 24h

  POA
 • Ditch Witch JT9, 2016, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT9

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2016 1.543 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 24h

  POA
 • Ditch Witch JT 20, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT20

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 1.851 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 30, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT30

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 2.172 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • American Augers DD6, 1999, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  American Augers DD6

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  1999 5.302 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 1220 Mach 1, 2013, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT1220 MACH 1

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2013 2.748 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 20, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT20

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 2.627 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II, 2008, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2008 4.685 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  1.429.493.644 VND
 • Ditch Witch JT 4020 AT, 2006, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT4020AT

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2006 2.539 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Vermeer NAVIGATOR D20X22 SERIES II, 2012, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D20X22 SERIES II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2012 3.096 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Vermeer NAVIGATOR D9X13 SERIES III, 2016, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D9X13 SERIES III

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2016 1.479 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 25, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT25

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 3.762 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA
 • Ditch Witch JT 30 AT, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT30AT

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 1.268 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  3.046.461.864 VND
 • Ditch Witch JT 4020 Mach 1, 2014, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Ditch Witch JT4020 MACH 1

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2014 2.369 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  4.101.006.355 VND
 • Vermeer MX125, 2012, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer MX125

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2012
  Hoa Kỳ, Jackson, Tennessee
  trong 7 ngày

  152.323.093 VND
 • Vermeer MX125, 2008, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer MX125

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2008
  Hoa Kỳ, Jackson, Tennessee
  trong 7 ngày

  82.020.127 VND
 • Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II, 2015, Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)

  Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II

  Khoan ngang (Máy khoét hầm(TBM)
  2015 4.118 h
  Hoa Kỳ, North Port, Florida
  trong 7 ngày

  POA