Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng

Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 1.387

  Máy rãi nhựa đường đã qua sử dụng

  quảng cáo/trang
  • Sumitomo HB2045W, Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HB2045W

   Máy rãi nhựa đường
   7.764 h
   Nhật Bản, Kanagawa
   trong 7 ngày

   POA
  • Mitsubishi MF43D, Máy rãi nhựa đường

   Mitsubishi MF43D

   Máy rãi nhựa đường
   3.391 h
   Nhật Bản, Saitama
   trong 7 ngày

   POA
  • Mitsubishi MF43WD-2, Máy rãi nhựa đường

   Mitsubishi MF43WD-2

   Máy rãi nhựa đường

   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Hanta F45C, Máy rãi nhựa đường

   Hanta F45C

   Máy rãi nhựa đường
   3.659 h
   Nhật Bản, Fukui
   trong 7 ngày

   POA
  • Sumitomo HA31C-5, Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HA31C-5

   Máy rãi nhựa đường
   1.092 h
   Nhật Bản, Akita
   trong 7 ngày

   POA
  • Sumitomo HB31W-2, Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HB31W-2

   Máy rãi nhựa đường
   2.636 h
   Nhật Bản, Hiroshima
   trong 7 ngày

   POA
  • Demag DF135P, Máy rãi nhựa đường

   Demag DF135P

   Máy rãi nhựa đường
   9.853 h
   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Hanta F31CD, Máy rãi nhựa đường

   Hanta F31CD

   Máy rãi nhựa đường
   3.966 h
   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Mitsubishi MF41WD, Máy rãi nhựa đường

   Mitsubishi MF41WD

   Máy rãi nhựa đường
   6.568 h
   Nhật Bản, Fukuoka
   trong 7 ngày

   POA
  • Titan 225, Máy rãi nhựa đường

   Titan 225

   Máy rãi nhựa đường
   7.242 h
   Nhật Bản, Ishikawa
   trong 7 ngày

   POA
  • Hanta F25C2, Máy rãi nhựa đường

   Hanta F25C2

   Máy rãi nhựa đường
   2.006 h
   Nhật Bản, Aichi
   trong 7 ngày

   POA
  • Sumitomo HB40W-3, Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HB40W-3

   Máy rãi nhựa đường
   4.332 h
   Nhật Bản, Kanagawa
   trong 7 ngày

   POA
  • Sumitomo HA60WVJ(新車), Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HA60WVJ(新車)

   Máy rãi nhựa đường

   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Mitsubishi MF61WD, Máy rãi nhựa đường

   Mitsubishi MF61WD

   Máy rãi nhựa đường
   5.038 h
   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Hanta F31C5, Máy rãi nhựa đường

   Hanta F31C5

   Máy rãi nhựa đường
   3.232 h
   Nhật Bản, Saitama
   trong 7 ngày

   POA
  • Maker Unknown MF43WD2, Máy rãi nhựa đường

   Maker Unknown MF43WD2

   Máy rãi nhựa đường
   2.932 h
   Nhật Bản, Chiba
   trong 7 ngày

   POA
  • Bitelli SF 100 T4, Máy rãi nhựa đường

   Bitelli SF100T4

   Máy rãi nhựa đường
   4.202 h
   Nhật Bản, Saitama
   trong 7 ngày

   POA
  • Hanta BP40W2, Máy rãi nhựa đường

   Hanta BP40W2

   Máy rãi nhựa đường
   5.644 h
   Nhật Bản, Tochigi
   trong 7 ngày

   POA
  • Mitsubishi MF43WD, Máy rãi nhựa đường

   Mitsubishi MF43WD

   Máy rãi nhựa đường
   5.617 h
   Nhật Bản, Osaka
   trong 7 ngày

   POA
  • Sumitomo HA31C, Máy rãi nhựa đường

   Sumitomo HA31C

   Máy rãi nhựa đường
   5.837 h
   Nhật Bản, Tochigi
   trong 7 ngày

   POA