Số quảng cáo: 38

Thiết bị lưu trữ sữa đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • Delaval DX/C 7500, 1998, Thiết bị lưu trữ sữa

  Delaval DX/C 7500

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1998
  Hà Lan, Alphen

  229.896.574 VND
 • Meko O-1250, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1250

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  133.880.946 VND
 • Meko O-1125, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1125

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  171.746.264 VND
 • Mueller PC-5000, 1998, Thiết bị lưu trữ sữa

  Mueller PC-5000Max. load capacity: 5e+006, Production country: NL

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1998
  Hà Lan, Alphen

  148.756.607 VND
 • Meko O-1125, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1125

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  141.994.943 VND
 • Meko MÜLLER 0-600, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko MÜLLER 0-600

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2012

  48.683.980 VND
 • Müller 3000 LTR, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller 3000 LTRGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, Albersdorf

  70.321.305 VND
 • Müller O-1000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-1000General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  97.367.961 VND
 • Lister 2500 L, Thiết bị lưu trữ sữa

  Lister 2500 L

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  34.538.579 VND
 • Alfa Laval HCA 4000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Alfa Laval HCA 4000General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  54.093.312 VND
 • Lister Unbekannt, Thiết bị lưu trữ sữa

  Lister Unbekannt

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  52.740.979 VND
 • Meko O-1000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1000

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  112.514.088 VND
 • Delaval Milchtank 3500l., Thiết bị lưu trữ sữa

  Delaval Milchtank 3500l.

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48138

  POA
 • Müller O-700, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-700General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  51.388.646 VND
 • Mueller OC-400, Thiết bị lưu trữ sữa

  Mueller OC-400

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  42.463.250 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  28.642.408 VND
 • Alfa Laval DX/CE 3500 l, 2009, Thiết bị lưu trữ sữa

  Alfa Laval DX/CE 3500 lGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa
  2009
  Đức, 17268 Haßleben

  202.849.918 VND
 • Westfalia Gea 3 Stellige Responder, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Gea 3 Stellige Responder

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2070

  459.793 VND
 • Müller, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 189027

  121.709.951 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  19.094.939 VND