Số quảng cáo: 38

Thiết bị lưu trữ sữa đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • Gea Kryos, 2010, Thiết bị lưu trữ sữa

  Gea Kryos

  Thiết bị lưu trữ sữa
  2010
  Litva, Šukioniai

  136.036.065 VND
 • Meko O-1750, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1750

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  189.090.130 VND
 • Meko MÜLLER 0-600, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko MÜLLER 0-600

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2012

  48.972.983 VND
 • Meko O-1000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1000

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  88.423.442 VND
 • Müller O-1000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-1000General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  97.945.967 VND
 • Westfalia Turbostar 24KW, 2016, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Turbostar 24KWGeneral grade (1 min - 5 max): 5

  Thiết bị lưu trữ sữa
  2016
  Luxembourg, -

  48.972.983 VND
 • Lister 2500 L, Thiết bị lưu trữ sữa

  Lister 2500 L

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  34.743.611 VND
 • Alfa Laval HCA 4000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Alfa Laval HCA 4000General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  54.414.426 VND
 • Meko O-1000, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko O-1000

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  113.182.006 VND
 • Packo REM/DX 6150ltr., 1999, Thiết bị lưu trữ sữa

  Packo REM/DX 6150ltr.

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1999
  Hà Lan, Ospel

  POA
 • Mueller OC-400, Thiết bị lưu trữ sữa

  Mueller OC-400

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  42.715.324 VND
 • Müller O-700, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-700General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  51.693.705 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  28.812.439 VND
 • Alfa Laval C2500, Thiết bị lưu trữ sữa

  Alfa Laval C2500

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Hà Lan, Ospel

  POA
 • Westfalia Gea 3 Stellige Responder, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Gea 3 Stellige Responder

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2070

  462.523 VND
 • Müller, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 189027

  122.432.458 VND
 • Mueller PC-5000, 1998, Thiết bị lưu trữ sữa

  Mueller PC-5000Max. load capacity: 5e+006, Production country: NL

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1998
  Hà Lan, Alphen

  149.639.672 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  19.208.292 VND
 • Müller O-2500, 1979, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-2500General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1979
  Đức, 48480 Spelle

  285.675.736 VND
 • Westfalia Gea PM ISO Responder Weiß 134 Khz, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Gea PM ISO Responder Weiß 134 Khz

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2070

  544.144 VND