Số quảng cáo: 40

Thiết bị lưu trữ sữa đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • Delaval DXC, Thiết bị lưu trữ sữa

  Delaval DXCGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Amount of previous owners: 1, Full service history: Yes

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Hà Lan, Alphen
  trong 7 ngày

  361.435.049 VND
 • Gea gebrauchte Milchkühlung, 2001, Thiết bị lưu trữ sữa

  Gea gebrauchte Milchkühlung

  Thiết bị lưu trữ sữa
  2001
  Đức, 51472
  trong 7 ngày

  103.504.289 VND
 • Müller KUEHLTANK 0-700, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller KUEHLTANK 0-700General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  50.868.637 VND
 • Delaval Milchtanks Kühltank HCA 2100, 1995, Thiết bị lưu trữ sữa

  Delaval Milchtanks Kühltank HCA 2100General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa
  1995
  Đức, 17309 Schmarsow

  77.641.603 VND
 • Müller O-1250, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-1250General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  115.123.756 VND
 • Westfalia Gea PM Responder Gelb 120 Khz, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Gea PM Responder Gelb 120 Khz

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2070

  455.140 VND
 • Meko MÜLLER 0-600, Thiết bị lưu trữ sữa

  Meko MÜLLER 0-600

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2012

  48.191.340 VND
 • Müller ELEKTRONIK 6000 LTR., Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller ELEKTRONIK 6000 LTR.

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 189027

  194.104.008 VND
 • Müller 3000 LTR, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller 3000 LTRGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, Albersdorf

  69.609.713 VND
 • Lister 2500 L, Thiết bị lưu trữ sữa

  Lister 2500 L

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2065

  34.189.078 VND
 • Westfalia Gea 3 Stellige Responder, Thiết bị lưu trữ sữa

  Westfalia Gea 3 Stellige Responder

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 2070

  455.140 VND
 • Veenhuis 8m3 waterwagen, Thiết bị lưu trữ sữa

  Veenhuis 8m3 waterwagenGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Hà Lan

  93.705.383 VND
 • Mueller OC-400, Thiết bị lưu trữ sữa

  Mueller OC-400

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  42.033.558 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  28.352.572 VND
 • Müller 2150 LTR., Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller 2150 LTR.General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, Albersdorf

  65.593.768 VND
 • Müller O-1125, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-1125General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, Spelle

  93.705.383 VND
 • Alfa Laval Milchtanks DX/CE 3500 l, 2009, Thiết bị lưu trữ sữa

  Alfa Laval Milchtanks DX/CE 3500 lGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa
  2009
  Đức, 17268 Haßleben

  200.797.250 VND
 • Müller 0-900, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller 0-900General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, Spelle

  77.641.603 VND
 • Müller O-2500, Thiết bị lưu trữ sữa

  Müller O-2500General grade (1 min - 5 max): 4

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Đức, 48480 Spelle

  281.116.149 VND
 • Wedholms DF713, Thiết bị lưu trữ sữa

  Wedholms DF713

  Thiết bị lưu trữ sữa

  Latvia, Jaunrauna

  18.901.714 VND