Số quảng cáo: 52

Kubota máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng được bán

quảng cáo/trang
 • Kubota AR216, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota AR216

  Máy gặt đập liên hợp
  484 h
  Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

  21.058.927 VND
 • Kubota DC-70, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC-70Working width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  1.490 h
  Nhật Bản, OVERSEAS

  400.119.609 VND
 • Kubota SR25, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota SR25Working width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  920 h
  Nhật Bản, SENDAI YARD

  33.694.283 VND
 • Kubota DC-70G, 2013, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC-70GWorking width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  2013 1.500 h
  Nhật Bản, OVERSEAS

  421.178.536 VND
 • Kubota R1-301G, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota R1-301GWorking width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  712 h
  Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

  31.588.390 VND
 • Kubota SR265, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota SR265

  Máy gặt đập liên hợp
  531 h
  Nhật Bản, MITO YARD

  42.117.854 VND
 • Kubota SR 75, 2000, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota SR75Working width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  2000 1.250 h
  Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

  210.589.268 VND
 • Kubota SR-M32, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota SR-M32Working width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  613 h
  Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

  42.117.854 VND
 • Kubota SR40, 1990, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota SR40

  Máy gặt đập liên hợp
  1990 1.217 h
  Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

  84.235.707 VND
 • Kubota DC-1S, 2000, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC-1SWorking width: No

  Máy gặt đập liên hợp
  2000 730 h
  Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

  POA
 • Kubota RC241, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota RC241

  Máy gặt đập liên hợp
  873 h
  Nhật Bản, AKITA YARD

  10.529.463 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC70G Plus, 2016, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70G PlusTraction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2016 247 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  430.862.171 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota C432 DC70, 2015, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota C432 DC70Traction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2015 913 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  313.925.653 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC70, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70Traction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  759 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  326.057.859 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC70G, 2014, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70G

  Máy gặt đập liên hợp
  2014 1.000 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  POA
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC 95 GM, 2010, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC95GMTraction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2010 825 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  617.180.947 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC70G Plus, 2017, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70G PlusTraction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2017 491 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  430.862.171 VND
 • Được đẩy mạnh
  Kubota DC70G, 2014, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70GTraction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2014 1.860 h
  Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

  489.086.788 VND
 • Kubota DC70, 2015, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70Traction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2015 914 h
  Thái Lan, Tanim Bang Pa Han, Ayuthaya

  326.057.859 VND
 • Kubota DC70, 2016, Máy gặt đập liên hợp

  Kubota DC70Traction type: 4 WD

  Máy gặt đập liên hợp
  2016 205 h
  Thái Lan

  326.057.859 VND