Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng

Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 6.307

  Máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng

  quảng cáo/trang
  • Yanmar GC222, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC222

   Máy gặt đập liên hợp
   483 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   52.827.789 VND
  • Kubota SR-M32, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR-M32Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   613 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   42.262.231 VND
  • Mitsubishi VR85, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VR85Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.033 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   73.958.904 VND
  • Kubota SR40, 1990, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR40

   Máy gặt đập liên hợp
   1990 1.217 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   84.524.462 VND
  • Kubota DC-70G, 2013, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2013 1.500 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   422.622.311 VND
  • Yanmar AG467, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar AG467Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   607 h
   Nhật Bản, KAWASAKI YARD

   486.015.658 VND
  • Mitsubishi MC240, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi MC240Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   571 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   31.696.673 VND
  • Kubota SR265, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR265

   Máy gặt đập liên hợp
   531 h
   Nhật Bản, MITO YARD

   42.262.231 VND
  • Kubota DC-70, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.490 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   401.491.195 VND
  • Kubota R1-301G, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota R1-301GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   712 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   31.696.673 VND
  • Kubota AR216, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota AR216

   Máy gặt đập liên hợp
   484 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   21.131.116 VND
  • Mitsubishi VG585XYM, 2013, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VG585XYM

   Máy gặt đập liên hợp
   2013
   Nhật Bản, Saitama

   950.900.200 VND
  • Kubota SR25, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR25Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   920 h
   Nhật Bản, SENDAI YARD

   33.809.785 VND
  • Yanmar GC328, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC328Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   737 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   61.280.235 VND
  • Kubota SR 75, 2000, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR75Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2000 1.250 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   211.311.156 VND
  • Yanmar CA 750, 1998, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar CA750,CHBJWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1998 1.887 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   253.573.387 VND
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   697 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   42.262.231 VND
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   472 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   95.090.020 VND
  • Kubota DC-1S, 2000, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-1SWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2000 730 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   POA
  • Yanmar GC440, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC440Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   756 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   122.560.470 VND