Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng

Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 6.695

  Máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng

  quảng cáo/trang
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   472 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   92.951.042 VND
  • Kubota AR216, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota AR216

   Máy gặt đập liên hợp
   484 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   20.655.787 VND
  • Kubota DC-70, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.490 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   392.459.953 VND
  • Yanmar CA 600, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar CA600Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.322 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   72.295.255 VND
  • Kubota SR25, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR25Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   920 h
   Nhật Bản, SENDAI YARD

   33.049.259 VND
  • Kubota DC-70G, 2013, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2013 1.500 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   413.115.740 VND
  • Kubota R1-301G, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota R1-301GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   712 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   30.983.681 VND
  • Mitsubishi VS251, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS251

   Máy gặt đập liên hợp
   789 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   39.245.995 VND
  • Mitsubishi MC240, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi MC240Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   571 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   30.983.681 VND
  • Kubota SR265, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR265

   Máy gặt đập liên hợp
   531 h
   Nhật Bản, MITO YARD

   41.311.574 VND
  • Kubota SR 75, 2000, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR75Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2000 1.250 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   206.557.870 VND
  • Yanmar AG467, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar AG467Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   607 h
   Nhật Bản, KAWASAKI YARD

   475.083.101 VND
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   697 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   41.311.574 VND
  • Mitsubishi VG585XYM, 2013, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VG585XYM

   Máy gặt đập liên hợp
   2013
   Nhật Bản, Saitama

   929.510.415 VND
  • Yanmar GC222, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC222

   Máy gặt đập liên hợp
   483 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   51.639.468 VND
  • Kubota SR-M32, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR-M32Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   613 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   41.311.574 VND
  • Yanmar GC328, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC328Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   737 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   59.901.782 VND
  • Kubota SR40, 1990, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR40

   Máy gặt đập liên hợp
   1990 1.217 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   82.623.148 VND
  • Mitsubishi VR85, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VR85Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.033 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   72.295.255 VND
  • Yanmar CA 750, 1998, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar CA750,CHBJWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1998 1.887 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   247.869.444 VND