Số quảng cáo: 318

Linde bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Linde L14API/372, 2008, Bộ máy xếpLinde L14API/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 472, Drive height: 206, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2008
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde T20, 2009, Bộ máy xếpLinde T20AP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2009
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde L10/379, 2007, Bộ máy xếpLinde L10/379Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 292, Drive height: 192, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 0 7 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 200

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde T20, 2009, Bộ máy xếpLinde T20AP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2009
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2018, Bộ máy xếpLinde DEMO T20SP/131-07Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 240, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2018
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2008, Bộ máy xếpLinde T20SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 235, Transmission: Linde LDC, Engine: el 2x3 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2008
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T16/360, 2007, Bộ máy xếpLinde T16/360Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 0 9 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T30SP/131, 2013, Bộ máy xếpLinde T30SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/1173, 2017, Bộ máy xếpLinde L14AP/1173Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 532, Drive height: 226, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 2 3 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2017
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2013, Bộ máy xếpLinde T20SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 235, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde D06/1160, 2016, Bộ máy xếpLinde D06/1160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 600, Maximum lift height: 202, Drive height: 146, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2016, Bộ máy xếpLinde T20AP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T16/1152, 2013, Bộ máy xếpLinde T16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T16/1152, 2015, Bộ máy xếpLinde T16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2015
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2010, Bộ máy xếpLinde T20SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 235, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2010
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14LSP/133, 2008, Bộ máy xếpLinde L14LSP/133Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 192, Drive height: 142, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2008
  Đan Mạch

  POA
 • Linde D06/1160, 2016, Bộ máy xếpLinde D06/1160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 600, Maximum lift height: 202, Drive height: 159, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2015, Bộ máy xếpLinde T20SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 20, Drive height: 120, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2015
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L12, 2013, Bộ máy xếpLinde L12LAP/133Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 242, Drive height: 166, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2013, Bộ máy xếpLinde T20SP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA