Số quảng cáo: 9

Linde L14AP/372 bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Linde L14AP/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382, Drive height: 236, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde L14AP/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382, Drive height: 244, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2011, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 532, Drive height: 226, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382, Drive height: 244, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382, Drive height: 236, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 341, Drive height: 213, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3KW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2004
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2003, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 332, Drive height: 212, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2003
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382, Drive height: 244, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14AP/372, 2013, Bộ máy xếp

  Linde L14AP/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 472, Drive height: 206, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 2 3 kW , Battery voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2013
  Đan Mạch

  POA