Số quảng cáo: 41

Linde cần nâng thấp đã qua sử dụng từ Tây Ban Nha

quảng cáo/trang
 • Linde T-16 / 1152, 2013, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 1152General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2013 2.895 h
  Tây Ban Nha
  trong 7 ngày

  45.038.801 VND
 • Linde T20, 2009, Cần nâng thấp

  Linde T20 SPGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 500

  Cần nâng thấp
  2009 4.351 h
  Tây Ban Nha

  45.038.801 VND
 • Linde T20, 2011, Cần nâng thấp

  Linde T20 SPGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 500

  Cần nâng thấp
  2011 2.671 h
  Tây Ban Nha

  47.688.142 VND
 • Linde T-16 / 1152, 2009, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 1152General grade (1 min - 5 max): 2, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2009 650 h
  Tây Ban Nha

  50.337.483 VND
 • Linde T-16 / 360, 2006, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 100, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2006 7.714 h
  Tây Ban Nha

  49.012.812 VND
 • Linde T-16 L / 360, 2010, Cần nâng thấp

  Linde T-16 L / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 78, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2010 823 h
  Tây Ban Nha

  70.207.542 VND
 • Linde T-16 / 1152, 2011, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 1152General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery capacity: 150, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2011 990 h
  Tây Ban Nha

  47.688.142 VND
 • Linde T-16 / 360, 2009, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 100, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2009 10.888 h
  Tây Ban Nha

  51.662.154 VND
 • Linde T-18 / 360, 2006, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2006 2.922 h
  Tây Ban Nha

  43.714.130 VND
 • Linde T-18 / 360, 2000, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2000 5.022 h
  Tây Ban Nha

  42.389.459 VND
 • Linde T-16 / 360, 2000, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2000
  Tây Ban Nha

  26.228.478 VND
 • Linde T-18 / 360, 2002, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 360General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2002 13.730 h
  Tây Ban Nha

  31.792.095 VND
 • Linde T 18, 2012, Cần nâng thấp

  Linde T 18General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250

  Cần nâng thấp
  2012 3.182 h
  Tây Ban Nha

  47.688.142 VND
 • Linde T 18, 2012, Cần nâng thấp

  Linde T 18General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250

  Cần nâng thấp
  2012 3.541 h
  Tây Ban Nha

  47.688.142 VND
 • Linde T-18 / 1152, 2010, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 1152General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2010 2.082 h
  Tây Ban Nha

  47.688.142 VND
 • Linde T-16 / 1152, 2010, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 1152General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2010 1.731 h
  Tây Ban Nha

  45.038.801 VND
 • Linde T20, 2009, Cần nâng thấp

  Linde T20 SPGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Cần nâng thấp
  2009 4.622 h
  Tây Ban Nha

  42.389.459 VND
 • Linde T-18 / 360, 2006, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 360General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery capacity: 150, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2006 1.923 h
  Tây Ban Nha

  43.714.130 VND
 • Linde T 16 1152, 2014, Cần nâng thấp

  Linde T 16 1152General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: No, Free lift: No, Drive height: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 180

  Cần nâng thấp
  2014 1.551 h
  Tây Ban Nha

  55.636.165 VND
 • Linde N-20 / 132, 2011, Cần nâng thấp

  Linde N-20 / 132Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2011 2.011 h
  Tây Ban Nha

  55.636.165 VND