Số quảng cáo: 14

BT SPE160 bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Thụy Điển

quảng cáo/trang
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 1.028 h
  Thụy Điển

  285.627.142 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 975 h
  Thụy Điển

  285.627.142 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 2.374 h
  Thụy Điển

  251.582.189 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 1.380 h
  Thụy Điển

  251.582.189 VND
 • BT SPE 160 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 290, Free lift: 147, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 3.758 h
  Thụy Điển

  204.770.379 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE 160 LGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 540, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012

  Bộ máy xếp
  2012 1.181 h
  Thụy Điển

  175.231.376 VND
 • BT SPE 160 L, 2014, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 150, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2014 1.627 h
  Thụy Điển

  280.370.201 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE 160LGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 50, Maximum lift height: 540, Free lift: 180, Drive height: 242, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 430, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1528, Transport dimensions (LxWxH): 2200x880x2420, Production country: SE

  Bộ máy xếp
  2013 573 h
  Thụy Điển, Örebro

  230.304.094 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 6.182 h
  Thụy Điển

  235.811.365 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 210, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 151 h
  Thụy Điển

  260.594.088 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 1.687 h
  Thụy Điển

  251.582.189 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 145, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 1.832 h
  Thụy Điển

  235.310.704 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 290, Free lift: 147, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 3.243 h
  Thụy Điển

  215.784.922 VND
 • BT SPE 160 L, 2016, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 180, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2016 54 h
  Thụy Điển

  292.886.728 VND