Số quảng cáo: 22

BT SPE160 bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Thụy Điển

quảng cáo/trang
 • BT SPE 160 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 180, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 2.656 h
  Thụy Điển

  221.398.590 VND
 • BT SPE 160 L, 2014, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 480, Free lift: 160, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2014 1.190 h
  Thụy Điển

  269.750.006 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 1.028 h
  Thụy Điển

  290.362.978 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 975 h
  Thụy Điển

  290.362.978 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 2.374 h
  Thụy Điển

  255.753.543 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 1.212 h
  Thụy Điển

  290.362.978 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 1.233 h
  Thụy Điển

  290.362.978 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 1.380 h
  Thụy Điển

  255.753.543 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 180, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 2.073 h
  Thụy Điển

  234.122.647 VND
 • BT SPE 160 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 140, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 1.500 h
  Thụy Điển

  233.359.203 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 185, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 5.271 h
  Thụy Điển

  241.757.081 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE 160 LGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 540, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012

  Bộ máy xếp
  2012 1.181 h
  Thụy Điển

  178.136.796 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 480, Free lift: 160, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 291 h
  Thụy Điển

  257.025.949 VND
 • BT SPE 160 L, 2014, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 150, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2014 1.627 h
  Thụy Điển

  285.018.874 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE 160LGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 50, Maximum lift height: 540, Free lift: 180, Drive height: 242, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 430, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1528, Transport dimensions (LxWxH): 2200x880x2420, Production country: SE

  Bộ máy xếp
  2013 573 h
  Thụy Điển, Örebro

  234.122.647 VND
 • BT SPE 160 L, 2005, Bộ máy xếp

  BT SPE160LPower type: Electric, Maximum lift height: 415, Free lift: 140, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Battery brand: HAWKER

  Bộ máy xếp
  2005 8.482 h
  Thụy Điển

  124.695.757 VND
 • BT SPE 160 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 180, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 4.649 h
  Thụy Điển

  221.398.590 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 375, Free lift: 130, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 5.582 h
  Thụy Điển

  239.721.232 VND
 • BT SPE 160 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 210, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2015 151 h
  Thụy Điển

  264.914.864 VND
 • BT SPE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 415, Free lift: 135, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 1.687 h
  Thụy Điển

  255.753.543 VND